Aviz tehnic (Ridicare topografică avizată OCPI)

Întocmim următoarele tipuri de documentații topografice:


  • planurile topografice, care stau la baza întocmirii planurilor urbanistice generale (PUG);
  • planurile topografice, care stau la baza întocmirii planurilor urbanistice zonale (PUZ);
  • planurile topografice, care stau la baza întocmirii planurilor urbanistice de detaliu (PUD);
  • planurile topografice necesare întocmirii documentaţiei de autorizare a lucrărilor de construire şi de desfiinţare;
  • documentaţiile topografice, întocmite conform Hotărârii Guvernului nr. 834/1991, cu modificările şi completările ulterioare;

Aveți nevoie de mai multe informații? 0726 676 355