Cadastru teren

Cadastru teren

Pentru întocmirea documentației de primă înregistrare a unui imobil teren sunt necesare următoarele acte:


  • acte de proprietate în copie legalizată (ex: contract de vânzare-cumpărare, contract de donație, certificat de moștenitor, titlu de proprietate, proces verbal de punere în posesie + schiță punere în posesie, etc.);
  • certificat de atestare fiscală în original (de la direcția de taxe și impozite locale);
  • scoatere din circuitul agricol în fotocopie (daca este cazul);
  • adresa de număr poștal în copie legalizată (dacă este cazul);
  • fotocopii ale actelor de identitate ale proprietarilor sau fotocopie a certificatului de înregistrare pentru persoanele juridice;

Taxele OCPI și termenele pentru cadastrul și intabularea unui teren sunt următoarele:


  • 120 lei - taxă regim normal (15 zile lucrătoare de la data depunerii);
  • 600 lei - taxă regim urgență (5 zile lucrătoare de la data depunerii);
  • NOTĂ - în cazul în care există un certificat de moștenitor mai nou de 16 aprilie 2009, taxa pentru regim normal se calculează ca fiind 0.15%*valoarea de impunere din act + 60 lei. Pentru urgență taxa este de 5 ori mai mare.

Se taxează suplimentar cu 60 lei radierea ipotecii și notarea unor drepturi reale (drept de superficie, uzufruct, uz, concesiune, folosință).

Aveți nevoie de mai multe informații? 0726 676 355