Profile longitudinale și transversale

Profile longitudinale și transversale

În proiectarea căilor de comunicații și execuția acestora sunt necesare realizarea unor ridicări topografice pentru întocmirea a două tipuri de profile:


  • profilul transversal
  • profilul longitudinal

La executarea unui profil longitudinal sunt necesare ridicări topografice în lungul traseului, pe punctele marcate în axul căii de comunicație, urmărindu-se asigurarea unei precizii ridicate. Lucrările se fac atât la stadiul de proiectare cât și la cel de execuție. Produsul final rezultat este profilul longitudinal al terenului cu scări uzuale de 1:1000 pentru distanțe și 1:100 pentru cotele de nivel.

Profilul transversal se execută pe direcții perpendiculare pe axul căii de comunicație, în funcție de punctele caracteristice din teren.

Aveți nevoie de mai multe informații? 0726 676 355