Informatii utile

Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară Bucuresti
B-dul Expozitiei nr. 1A, sector 1
Secretariat: Tel: 021.224.45.29; 021.224.45.30; 021.224.45.31;
Fax: 0374.279.490
Registratura: Tel: 021.224.45.28
E-mail:  ocpib@ancpi.ro

Birourile de Carte Funciara subordonate:
BCF sector 1
B-dul Expozitiei nr. 1A, sector 1
E-mail:  bcpi.sector1@ancpi.ro

BCF sector 2

Str. Eugeniu Carada nr. 1-3, sector 3
Tel: 021.312.02.04; Fax: 031.81.66.502
E-mail:  bcpi.sector2@ancpi.ro

BCF sector 3

B-dul Expozitiei nr. 1A, sector 1
Tel: 037.44.88.126 Camera 17
Tel: 037.44.88.121 Camera 23
Tel: 037.44.88.128 Camera 16
Fax: 037.44.88.177
E-mail:  bcpi.sector3@ancpi.ro

BCF sector 4
B-dul Expozitiei nr 1A, sector 1
Fax: 037.44.88.178
Tel: 037.44.88.120 Camera 24
Tel: 037.44.88.125 Camera 19
E-mail:  bcpi.sector4@ancpi.ro

BCF sector 5
Str. Eugeniu Carada nr. 1-3, sector 3
Tel: 021.312.02.05; Fax: 031.81.66.505
E-mail:  bcpi.sector5@ancpi.ro

BCF sector 6
B-dul Expozitiei nr. 1A, sector 1
Fax: 037.44.88.179
Tel: 037.44.88.124 Camera 20
Tel: 037.44.88.122 Camera 22
Tel: 037.44.88.123 Camera 21
E-mail:  bcpi.sector6@ancpi.ro
Tel: 021.312.02.89

Program de lucru cu publicul

Jud. Ilfov
Sos Pavel D. Kiseleff 34, sector 1

Secretariat director: 
Tel:021/224.60.85, 021/224.61.57, 021/224.61.58
Fax : 021/224.60.84

Secretariat publicitate imobiliara:
Tel : 021/224.60.82, 021.311.9352
Fax : 021/224.61.56

Inregistrari BNP:
Tel : 021.316.16.34

Eliberari BNP:
Tel : 021.335.01.69

Daniela EPURAN - Sef birou resurse umane si relatii cu publicul
Tel : 0731.606.417, 021311.93.51

E-mail: if@ancpi.ro

Program de lucru cu publicul JUDEŢUL ILFOV

CARTE FUNCIARA
Persoane fizice - Persoane juridice 
Ghiseul Numarul 1
  Luni Marti Miercuri Joi Vineri
Depuneri 08.30-12.30 08.30-12.30 08.30-12.30 08.30-12.30 08.30-12.30
Eliberari extrase informare pentru PFA 09.00-11.00 09.00-11.00 09.00-11.00 09.00-11.00 09.00-11.00
Eliberari extrase informare pentru persoanele fizice 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00
Eliberari incheieri de carte funciara 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00
Eliberari copii arhiva 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00
Birouri Notariale
  Luni Marti Miercuri Joi Vineri
Depuneri 08.30-14.30 08.30-14.30 08.30-14.30 08.30-14.30 08.30-14.30
Eliberari 08.30-15.00 08.30-15.00 08.30-15.00 08.30-15.00 08.30-15.00
Consultare arhiva CF 08.30-16.00 08.30-16.00 08.30-16.00 08.30-16.00 08.30-16.00

CADASTRU
Persoane fizice
  Luni Marti Miercuri Joi Vineri
Depuneri documente cadastru pentru avizare si intabulare
Inregistrari RGI(autorizati si persoane fizice)
(Dosare cadastru, Ortofoto, Planuri incadrare in zona, Extrase de informare)
08.30-14.00 08.30-14.00 08.30-14.00 08.30-14.00 08.30-14.00
Registratura OCPI (Comunicare) 08.30-16.00 08.30-16.00 08.30-16.00 08.30-16.00 08.30-16.00
Arhiva cadastru 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00

Vă prezentăm lista cuprinzând termenele şi tarifele pentru serviciile furnizate de ANCPI şi unităţile subordonate:

Nr. crt.Grupe de serviciiCoduri servicii conform Ordinul MAI 39/2009Termen(zile lucrătoare)Termen în regim de urgenţă (zile lucrătoare)Tarif(lei)
1.Avize, recepţii şi furnizare date
1.1.Avize şi recepţii1.1.1.72100
1.1.2.; 1.1.3.155200/ha
1.2.Furnizare date de cadastru, geodezie şi cartografie1.2.1.; 1.2.2.; 1.2.3.; 1.2.4.; 1.2.5.; 1.2.6.; 1.2.7.; 1.2.8.; 1.2.9.; 1.2.10.; 1.2.11.; 1.2.1.; 1.2.13.; 1.2.14.; 1.2.15.31-
2.Servicii de cadastru şi publicitate imobiliară
2.1.Prima înregistrare a imobilelor/ unităţilor individuale (u.i.)2.1.1.155120
2.1.2.; 2.1.3.7360
2.2.Dezmembrare / Comasare2.2.1.; 2.2.2.7360
2.3.Intabulare sau înscriere provizorie2.3.2.720.15%*valoare act
2.4.Notare2.4.2.3160
2.5.Rectificare2.5.1.1-0
2.5.2.155120
2.6.Actualizare informaţii tehnice2.6.1.15560+0.05%* valoarea de impozitare a constructiei
2.6.2.60
2.7.Consultare / Informare2.7.2.2120
2.7.5.215/fila
2.7.7.3115
2.7.8.--10